เลือกหน้า

MG Thailand

ระบบสั่งเครมประกันรถ เปิดระบบงาน ตรวจเช็ครถ เพื่อส่งซ่อม

หน้าแสดงเมนูรถ หมายเลขงาน เบอร์โทรเจ้าของรถ ชื่อรุ่นรถ รวมไปถึงสีของรถ และเมนูข้อมูลรถ เช็ครถ ถ่ายรูปรถก่อนซ่อม ถ่ายรูประหว่างซ่อม ถ่ายรูปหลังซ่อม และถ่ายรูปซาก 

ตัวอย่างหน้าเมนู ข้อมูลรถ โดยจะแสดงรูปถ่ายทะเบียนและรูปรถที่กำลังทำการซ่อมอยู่ โดยสามารถถ่ายรูปและสามารถอัพโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้

หน้าตัวอย่างเมนู เช็ครถ โดยสามารถลดการใช้กระดาษ และนำมาใช้บนสมาร์ทโพน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ของผู้เช็ครถ

ตัวอย่างหน้าเช็ครถเพิ่มเติม