เลือกหน้า

Haier Thailand

Application ดูโปโมชั่นสินค้า แคดตาล็อกสินค้าขอ Haier

หน้า Login สำหรับผู้ใช้งานหลังบ้าน โดยสามารถเลือก login ทั้ง ดีลเลอร์ และพนักงาน

หน้าเมนูแสดง โปรโมชั่นสินค้า แคดตาล็อกสินค้า และรายการสินค้าของ Haier 

ตัวอย่างหน้าโปโมชั่น โดยแสดงหน้าโปรโมชั่นสินค้าทั้งหดของ Haier 

ตัวอย่างหน้าแคดตาล็อก โดยแสดงแคดตาล็อกสินค้าทั้งหมดของ Haier