เลือกหน้า

COW WMS

ระบบคลังสินค้า ตรวจเช็คสินค้าเข้าออก ตรวจนับสต๊อก ย้าน location รวมไปถึงการตรวจสอยสินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างเมนู Cargo receive หน้ารับสินค้า แสดงรายการสินค้าที่ต้องรับเข้า คลังสินค้า และรับสินค้าโดย การสแกนบาร์โค้ดเพื่อความ รวดเร็วและแม่นยํามากขึ้น

ตัวอย่างเมนู Put away เมนูจัดเก็บสินค้า เป็นการแสดงรายการ สินค้าและโลเคชั่นที่ต้องจัดเก็บ โดยสแกนบาร์โค้ดช่วยในการทำงาน

ตัวอย่างเมนู Picking เมนูหยิบสินค้า โดยสามารถ คํานวณยอดสินค้า และกําหนดการจ่าย สินค้าแบบ FIFO

ตัวอย่างเมนู Loading โดยสามารถ ระบุทะเบียนรถ และ คนขับรถในการโหลด สินค้านั้นได้

ตัวอย่างเมนู Separate pallet เมนูแตกพาเลท โดยช่วยให้การแยก ของเสียในกรณีต่างๆ ง่าย ยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเมนู Search เมนู รายงาน ช่วยให้การค้นหา สินค้า สต็อกสินค้า และโลเคชั่นได้ง่าย และ สะดวกมากขึ้น