เลือกหน้า

APARTNAGE

โปรแกรม บริหารจัดการเป็นเรื่องงานอพาร์ทเม้นท์ ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ บันทึกรายการ ทำงานและติดต่อสื่อสารกับลูกบ้านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

หน้า HOME ผู้เช่าพักอพาร์ทเม้น โดยผู้เช่าพักอพาร์ทเม้นจะสามารถใช้งานเมนูได้ทั้งหมด ทั้ง จดหมายพัสดุ, บิล, แจ้งซ่อม, ข่าวสาร ประกาศ, มิดเอตร์, ธนาคาร, ติดต่อ, ตั่งค่า

หน้าจอใช้งาน ฝั่งของผู้ดูแลอพาร์ทเม้น โดย 1 ผู้ดูแลสามารถดูแลอพาร์ทเม้นได้หลายอพาร์ทเม้น

ตัวอย่างหน้า เมนูพัสดุและจดหมาย โดยเมื่อมีพัสดุหรือจดหมายส่งถึงผู้เช่าพักในอพาร์ทเม้น จะมีการแจ้งเตือนมายัง Application ของผู้เช่าได้เลย

ตัวอย่างหน้า เมนูแจ้งจดหมาย พัสดุ สำหรับผู้ดูแล ผู้ดูแลเลือกห้อง หรือชื่อผู้รับของ ถ่ายภาพจดหมายหรือพัสดุ และแจ้งเตือนไปยัง Application ของผู้เช่า

ตัวอย่างเมนูมิเตอร์ สำหรับผู้เช่าพัก โดยแสดงการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ของเจ้าของห้อง

ตัวอย่างหน้า เมนูธนาคาร ผู้ดูแลพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้เช่าได้ทราบและสามารถ โอนจ่ายค่าห้อง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น